Ubezpieczenia turystyczne Koszalin

zwrot kosztów leczenia

Ubezpieczenie turystyczne Koszalin

Ubezpieczenia turystyczne Koszalin. Sprzedaż dobrowolnych ubezpieczeń turystycznych w Koszalinie. Szeroki zakres ochrony i wysokie sumy ubezpieczenia. Leczenie szpitalne za granicą, pokrycie kosztów transportu do placówki medycznej. Wakacyjne i wyjazdowe zabezpieczenie od nieprzewidzianych zdarzeń losowych.